Zapraszamy do naszego biura.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu spotkania.
ADRES
ul. Majora Pilota Stefana Janusa 2/2
31-571 Kraków
TELEFON
+48 12 285 07 37
E-MAIL
a.stawarska@royaloffice.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Stawarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Royal Agnieszka
Stawarska Sp. k. a.”. Szersze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.
a.piotrowska@royaloffice.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Piotrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Aleksandra Piotrowska Royal Office”. Szersze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.
Royal Agnieszka Stawarska Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Majora Pilota Stefana Janusa 2/2, 31-571 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000941775,
NIP: 9452251308
REGON: 520787463
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi  50 000 zł.

Aleksandra Piotrowska Royal Office
NIP: 676 226 22 79